2010

Mioty » 2010

 V, A, X, Y, Z

 • MIot V

  Nazwa: V/2010
  Data ur: 
   21-04-2010
  Matka: 
    IC S*Utblicken's Trulsa
  Ojciec:
   SC S*Animaniac's Get Shorty

 • Miot A

  Nazwa: A/2010
  Data ur: 11-07-2010
  Matka: CH Daga Słodki Urwis*PL
  Ojciec: IC S*Just Catnap's Benjamin

 • Miot X

  Nazwa:  X/2010
  Data ur: 
   16-05-2010
  Matka: 
   IC Trisch Duszek Lasu*PL
  Ojciec:
   IC S*Aristo Limaz Milo Lorima

 • Miot Y

  Nazwa:  Y/2010
  Data ur: 
   06-06-2010
  Matka: 
   EC Melody Duszek Lasu *PL
  Ojciec:
   EC Niemen Duszek Lasu*PL, JW

 • Miot Z

  Nazwa:  Z/2010
  Data ur: 
   23-06-2010
  Matka: 
   CH Unique Duszek Lasu*PL 
  Ojciec:
  IC S*Aristo Limaz Milo Lorimar